عوامل موثر در انتخاب سنگ مزار

عوامل موثر در انتخاب سنگ مزار

قبر سنگی است که روی قبر گذاشته شده باشد. معمولاً تاریخ تولد، تاریخ فوت و شرح مختصری از متوفی نوشته می شود. البته نوشتار روی سنگ مزار  بسته به جنسیت، سن یا نوع مرگ می تواند متفاوت باشد.گاهی اوقات یک قلب کوچک یا شعر بر روی سنگ قبر حک می شود، در بسیاری از نقاط […]

ادامه مطلب