سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ سیمین اصفهان مشکی

در دعا نویسی, سنگ مزار
نام سرمایه گذار:
سنگ سیمین اصفهان
تاریخ ارسال:
2015-07-03
موقعیت:
8 سانتی سیمین اصفهان
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه

 

  • سنگ مزار سیمین اصفهان
  • 180*60 سانتی متر
  • با 4 دست قرنیز 
  • گلدان بالای سر
  • سوره قدر روی گلدان
  • پشت گلدان آیت الکرسی
  • دور قرنیز دعا نویسی اهل قبور 
  • همراه با چاپ لیزری عکس سنگ قبر

 

سنگ قبر سیمین اصفهان

سنگ قبر سیمین اصفهان

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما