سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار با کتیبه و باکس و کتاب

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ سیمین اصفهان
تاریخ ارسال:
2021-07-25
موقعیت:
8 سانتی سیمین اصفهان
مقدار:
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار سیمین اصفهان
  • 180*60 سانتی متر
  • با 4 دست قرنیز با ارتفاع 30 سانت
  • کتیبه با عکس لیزری
  • باکس بالاسر
  • پطرح کتاب از جنس نانو
  • نوشته سند پلاست سنگ قبر

 

سنگ قبر با کتیبه و باکس و کتاب

 

تماس با ما