سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار برزیلی مشکی طرح 14

در سنگ مزار
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار بزیلی
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار برزیلی مشکی
  • 180*60 سانتی متر
  • 4 دست قرنیز 
  • ارتفاع قرنیز 30 سانت
  • دورقرنیز دعانویسی شده
  • نوشته ها سندپلاست
  • عکس لیزری بر روی سنگ قبر 

 

 

سنگ قبر برزیلی مشکی طرح 14

 

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما