سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار برزیلی مشکی طرح 15

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار برزیلی مشکی
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار برزیلی مشکی
  • 180*60 سانتی متر
  • 6 دست قرنیز
  • 6 عدد ستون 8 سانتی
  • پایین گلدان 
  • کتیبه بالی سر
  • عکس لیزری روی کتیبه
  • دورقرنیز دعانویسی شده
  • نوشته ها سندپلاست
  • همراه بانصب و گلکاری سنگ قبر 

 

خرید سنگ قبر

تماس با ما