سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار تویسرکان 4 تیکه

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار تویسر کان
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
 • سنگ مزار تویسرکان مشکی
 • 180*60 سانتی متر
 • 4 تیکه
 • 3 دست قرنیز  
 • کتیبه و باکس بالاسر
 • باغچه بالا سر
 • قرنیز با ارتفاع
 • دورقرنیز دعانویسی شده
 • عکس لیزری رو کتیبه
 • کتیبه دعا نویسی
 • سنگ شنی تزئینی سنگ قبر 

 

سنگ قبر تویسر کان

 

 

 

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما