سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار شبق مشکی

در دعا نویسی, سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار شبق
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار شبق مشکی
  • 180*60 سانتی متر
  • 4 دست قرنیز  35 سانتی
  • کتیبه دعانویسی
  • باکس بالا سر
  • باغچه بغل
  • کتیبه پشت و رو دعانویسی شده
  • دورقرنیز دعانویسی شده
  • نوشته ها سندپلاست
  • کاشت گل سنگ قبر 

 

سنگ مزار شبق مشکی

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما