سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار مرمر سبز

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مرمر سبز
تاریخ ارسال:
1970-01-01
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار مرمر سبز
  • 180*60 سانتی متر
  • با 5 دست قرنیز 
  • قرنیز سیمین اصفهان به ارتفاع 50 سانت
  • کتیبه مشکی با عکس لیزری
  • پشت کتیبه دعانویسی
  • روی قرنیز طاحی شده
  • نوشته سنگ قبر  سندپلاست

 

سنگ قبر مرمر سبز

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما