سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار مشکی با چاپ رنگی

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ سیمین اصفهان
تاریخ ارسال:
1970-01-01
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار سیمین اصفهان
  • 180*60 سانتی متر
  • با 4 دست قرنیز 
  • باغچه بغل
  • کتیبه با عکس رنگی
  • پشت کتیبه دعا نویسی شده
  • روی قرنیز دعا نویسی اهل قبور 
  • نوشته سنگ قبر سندپلاست

سنگ قبر مشکی با چاپ رنگی

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما