سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار مشکی نطنز اصفهان کد 13

در دعا نویسی, سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار نطنز اصفهان
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار نطنز اصفهان
  • 180*60 سانتی متر
  • 4 دست قرنیز 
  • باغچه چهارطرف
  • کتیبه و باکس بالا سر
  • چاپ عکس لیزری بر روی کتیبه
  • پشت کتیبه دعا نویسی
  • دورقرنیز طرح گل
  • نوشته ها سندپلاست
  • همراه با نصب سنگ قبر 

 

سنگ قبر نطنز اصفهان

تماس با ما