سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار نانو سفید با کتیبه

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار نانو سفید
تاریخ ارسال:
2021-07-25
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار نانو سفید
  • 180*60 سانتی متر
  • با 4 دست قرنیز با ارتفاع 30 سانت
  • باغچه بغل
  • کتیبه با عکس لیزری
  • پشت کتیبه آیت الکرسی
  • باکس جلوی کتیبه
  • بر روی قرنیز دعای اهل قبور
  • نوشته سنگ قبر سندپلاست

 

 

 

سنگ قبر نانو سفید پله دار

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما