سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار هرات

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ هرات
تاریخ ارسال:
1970-01-01
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار هرات
  • 180*60 سانتی متر
  • با 4 دست قرنیز  ازنا
  • کتیبه بالای سر با عکس
  • پشت کتیبه دعا نویسی
  • باکس بالاسر
  • دور قرنیز دعا نویسی اهل قبور 
  • نوشته سنگ قبر سندپلاست

سنگ قبر هرات سفید

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما