سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار کریستال

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار کریستال
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار کریستال
  • 180*60 سانتی متر
  • 3 دست قرنیز 
  • با غچه چهار طرف
  • کتیبه بالای سر
  • عکس لیزری بر کتیبه
  • پشت کتیبه دعا نویسی
  • قرنیز دارای ارتفاع
  • نوشته ها سندپلاست سنگ قبر 

 

سنگ قبر کریستال .

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما