سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار یونانی سفید

در دعا نویسی, سنگ مزار
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار یونانی
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار یونانی سفید
  • 180*60 سانتی متر
  • با 3 دست قرنیز مشکی سیمین
  • کتیبه بالا سر  
  • چاپ عکس روی کتیبه و پشت کتیبه دعا نویسی
  •  دور قرنیز دعا نویسی
  • نوشته سنگ قبر سند پلاست

سنگ قبر یونانی سفید

 

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما