سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ هرات سفید طرح 18

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار هرات
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
180*60 سانتی متر
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار هرات سفید
  • 180*60 سانتی متر
  • 4 دست قرنیز  نانو
  • ضخامت 8 سانت
  • دارای کتیبه و باکس
  • عکس لیزری بر کتیبه 
  • قرنیز با ارتفاع
  • همراه با نصب سنگ قبر 

 

 

 

 

 

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما